Vítejte na oficiálních stránkách mikroregionu Niva

Zajímavosti

Obec  Božice  se  rozhodla

zachránit jednu z dominant naší vesnice

LÍPU U HÁJENKY

Nachází se před vjezdem do Božic od Znojma.

V rámci projektu „Zdravé stromy pro zítřek“

obec získala grant na  bezplatné ošetření

této krásné dominanty naší obce.

Lípa je mírně proschlá a v některých větvích má otvory.

Patří mezi PAMÁTNÉ STROMY a zaslouží si naši pozornost.

Lípu u hájenky v Božicích v okrese Znojmo

bezplatně ošetří v pondělí dopoledne 20. května 2013

certifikovaný  arborista  Tomáš Šarapatka

 

„Tento projekt podpořila Nadace Partnerství

ve svém programu Greenways, jehož generálním partnerem

je Nadace České spořitelny.“

Chceš vědět více? Přijď se podívat k lípě!

Akce potrvá asi od 8:30 do 14:00 hodin.

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje.

Od roku 1991 podpořila formou nadačních příspěvků už asi 2.160 projektů v celkové výši 188 milionů Kč.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TJ Sokol Mackovice pořádá     dne 23.7.2011

Memoriál Zdeňka Kroutilíka a Zdeňka Andrýska

Za účasti mužstev:       TJ   MACKOVICE(výběr býv.hráčů)

                                             BÉĎA TEAM  PŘEROV

                                             TJ   DRÁSOV

                                             TJ   LITOBRATŘICE

Začátek turnaje je ve 12:00

ve 20:00 taneční zábava se skupinou ORYON rock

 vstupné 50Kč

Srdečně zvou Mackovičtí kohouti 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PŘESHRANIČNÍ ČEJKOVICKÉ SLAVNOSTI

ČEJKOVICE – GROßHARRAS

Při příležitosti 300 let vzniku obce Čejkovice

PROGRAM

SOBOTA 6. 8. 2011

8.00 hod.   Zahájení slavností (fotb. hřiště) 

8.15 hod.  Otevření výstavy „Obce ve fotografii“ (na OÚ) 

8.30 hod.  Vystoupení božických mažoretek (fotb. hřiště) 

9.00 hod.  Příchod a vystoupení krojované chasy, předání práva (fotb. hřiště)

9.45 hod.  Odchod v průvodu od OÚ do kostela

10.00 -11.00 hod.  Slavnostní mše, žehnání obecního praporu

(mši slouží Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář Brněnské diecéze)

13.00 – 16.00 hod.  Vystoupení Starobřeclavské cimbálové muziky

(areál u koupaliště)

16.00 – 18.00 hod  Vystoupení Brošičanky AK se zábavným programem (areál u koupaliště), vystoupení krojované chasy

od 20.00 hod.  Taneční zábava se skupinou FREE BAND

24.00  Ohňostroj         

NEDĚLE 7. 8. 2011   

12.00 – 15.00  hod. Otevřená výstava „Obce ve fotografii“ (na OÚ)

13.00 – 15.00 hod.  Fotbalové utkání 1. FC Čejkovice – Hobbysport Zwingendorf

15.00 – 17.00  hod. Koncert dechové kapely Musikverein Großharras (areál u koupaliště)

od 18. 00  hod.  Taneční zábava se skupinou SILETA

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TJ SOKOL a SDH Mackovice

pořádají v areálu místního hřiště

 dne 29. a 30. července 2011

KROJOVANÉ HODY 

Pátek 29.července

20:00 – taneční zábava hraje nově vzniklé duo

             z Mackovic (vstupné 30,-)

Sobota 30.července

10:00 –   zavádění krojované chasy po vesnici, za doprovodu kapely MINET

 20:00 – taneční zábava se skupinou VÍKEND

(vstupné 80,-)

 

Bototický Gulášfest společně se soutěží
obcí DSO NIVA "7 v jedné"

 

Noviny NIVA č. 1  z roku 2009

 

NIVA č. 5/2007

 

NIVA č. 2/2007

 

NIVA č. 5/2006

 

Usnesení ze zasedání

  

 

Archiv 

Soutěž o nejhezčí strom Nivy

   Mikroregion Hrušovansko přeje všem čtenářům rozkvetlé jaro a v rámci EVVO si pro Vás připravil soutěž o nejhezčí strom Nivy. Přihláškou do soutěže je zaslání fotografie krásného, košatého, mohutného nebo jinak zajímavého stromu z Vašeho okolí společně s popisem lokality, kde strom roste, poštou nebo e-mailem do kanceláře mikroregionu (nám. Míru 9, 671 67 Hrušovany n. J., info@hrusovansko.cz), kde soutěž  vyhodnotíme.  Vítězný strom naleznete v dalším čísle i s oznámením výherce, který obdrží zajímavou cenu. Rozhlížejte se po kraji a pomozte nám najít nejhezčí strom Nivy!                  Jitka Jirků, mikroregion Hrušovansko

                               

 

 

10. výročí založení  Břežanské dopravní společnosti

Je tomu právě rok, co na mimořádné valné hromadě zástupci 6 obcí (vlastníků podílů) rozhodli o některých změnách statutárních orgánů a pětičlenné dozorčí rady. Dva jednatelé s pověřením valné hromady řídí chod společnosti a zastupují ji navenek. Mají svoje pravomoci, ale také zodpovědnost vyplývající mimo jiné i ze zákona o obchodních společnostech. Vrcholným orgánem je samozřejmě „Valná hromada“, která rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje a hospodaření společnosti. Jedná minimálně 1x ročně a schvaluje výsledek hospodaření za kalendářní rok.

Novým orgánem zvoleným Valnou hromadou je dozorčí rada, které je svěřena řada kompetencí. Dozorčí rada se za uplynulý rok zabývala několika důležitými záležitostmi, které vyplynuly z kontrol účetních dokladů a evidence materiálních zásob. Tato jednání jsou vždy složité a zabírají delší časové období  pro důkladnou analýzu.

Starostové jako zástupci vlastníků – obcí o situaci společnosti informují svá zastupitelstva na jednáních, která jsou veřejná.

Současné ekonomické klima společnosti je zdravé a jsou vytvořeny podmínky pro její další rozvoj.

Zlepšení hospodářských a ekonomických ukazatelů je důležité pro další časové období, které s sebou  přinese integrovaná dopravní obslužnost v rámci kraje.

V obecních zastupitelstvech se projednávají nyní možnosti zvýšení základního kapitálu společnosti o 300% , modernizace vozového parku a navázání spolupráce s jinými dopravci našeho regionu. Dosáhnout ozdravných cílů lze vytvářením přiměřených zisků a vložením finančních zdrojů do rozvoje společnosti.

Když jsme společnost před 10 lety zakládali, šlo nám především o zabezpečení dopravní obslužnosti našich obcí NIVA. Nyní provozujeme 12 linek s 255 spoji východní části okresu a 1 linku do Brna. Ve společnosti jsme vytvořili 33 pracovních míst a rozvojem autobusové dopravy přispíváme k lepší dostupné zaměstnanosti našich občanů. Osobní doprava je pro velkou část občanů všední potřebou života.                                                         Ing. Zdeněk Čurda

 

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Návštěvnost stránek

107198
niva_uvod.jpg